06 - 573 194 33+31657319433info@drentenderijk.nl

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring zet Stucadoorsbedrijf Drent & de Rijk uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Stucadoorsbedrijf Drent & de Rijk voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Stucadoorsbedrijf Drent & de Rijk verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

STUCADOORSBEDRIJF DRENT & DE RIJK VERWERKT GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

• het verstrekken van offertes/opdrachtbevestigingen;
• het verlenen en factureren van onze diensten.

MINDERJARIGEN

Stucadoorsbedrijf Drent & de Rijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

BEVEILIGING

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

GEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEK

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google heeft verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS EN INZAGE

Wij bewaren gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U heeft recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de afdeling administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Stucadoorsbedrijf Drent & de Rijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DELEN MET ANDEREN

Stucadoorsbedrijf Drent & de Rijk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdrachtbevestiging met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN EN AANPASSEN

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling administratie. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.